Phoenix Criminal Lawyer
Июль 22, 2021

Котович П. Проблематика оружиеведческих исследований по Раннесредневековому вооружению Люблинщины (на польск. яз.).

Kotowicz P. Problematyka badań bronioznawczych nad wczesnośredniowiecznym uzbrojeniem Lubelszczyzny // Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego. T. XXXIV. Rzeszów, 2013. S. 51-71.

Скачать Проблематика оружиеведческих исследований по Раннесредневековому вооружению Люблинщины