Phoenix Criminal Lawyer
Апрель 24, 2020

Либера Е., Пелисиак А., Котович П. Неизвестные восточно-карпатские находки топоров в частных коллекциях и собрании Исторического музея в Саноке (на полск. яз.)

Libera J., Pelisiak A., Kotowicz P. Nieznane wschodniokarpackie znaleziska siekier i toporów w zbiorach prywatnych oraz kolekcji Muzeum Historycznego w Sanoku // Epoka Kamienia w Karpatach. 2020. С. 227-258.

Скачать Неизвестные восточно-карпатские находки топоров в частных коллекциях и собрании Исторического музея в Саноке