Phoenix Criminal Lawyer
Январь 22, 2018

Терський С., Стрельченко О. Мечі з Белза в збірці Львівського історичного музею. // Історія давньої зброї. Дослідження 2016. Том II. Збірник наукових праць укладено на основі матеріалів Другої міжнародної зброєзнавчої конференції, що відбулася у м. Київ (Україна) 16-18 травня 2016 р. Київ. 2017. С.149-168.

Скачать Мечи из Белза в собрании Львовского исторического музея