Phoenix Criminal Lawyer
Январь 14, 2022

Рабовянов Д. «Унгарска шпага» или «Турски кончар» ? За едно мнимо оръжие от похода на Владислав III през 1444 г. // Приноси към българската археология. Том Х. София, 2020. С. 219-236. (на болгарском языке).

Скачать «Унгарска шпага» или «Турски кончар» ? За едно мнимо оръжие от похода на Владислав III през 1444 г.