Phoenix Criminal Lawyer
Ноябрь 8, 2020

Михаляк А. «… и кони … были надежно уничтожены.» О трибулах, чесноке и вороньих лапках. (на польск. яз.)

Michalak A. «[…] i konie […] były niezawodnie zniszczone». Rzecz o tribulusach, czosnkach i kruczych stópkach // Non sensistis gladios! Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin. Łódź, 2011. S. 275-287.

Скачать «… и кони … были надежно уничтожены.» О трибулах, чесноке и вороньих лапках.