Phoenix Criminal Lawyer
Октябрь 15, 2020

Кшишовски А., Михаляк А. Шпора Нового времени с сохранившимися кожаными ремешками из Гданьска. (на польск. яз.)

Krzyszowski A., Michalak A. Nowożytna ostroga z zachowanymi skórzanymi wiązaniam iz Gdańska // Gdańskie Studia Archeologiczne. Nr. 6. Gdańsk, 2017. S. 156-170.

Скачать Шпора Нового времени с сохранившимися кожаными ремешками из Гданьска