Phoenix Criminal Lawyer
Октябрь 6, 2020

Михаляк А. Навершее булавы из Тшцеля, Мендзыжечский повят. К вопросу о появлении булав на польских землях в Средние века, на фоне европейских находок. (на польск. яз.)

Michalak A. Głowica buław yz Trzciela, pow. Międzyrzecz. Wstępne uwagi w kwestii występowania buław na ziemiach polskich w średniowieczu, na tle znalezisk europejskich // Archeologia Środkowego Nadodrza. Vol. 4. Zielona Góra, 2005. S. 183-220.

Скачать Навершее булавы из Тшцеля, Мендзыжечский повят