Phoenix Criminal Lawyer
Декабрь 14, 2019

Возный И.П., Федорук А.В. Воинский доспех и снаряжение всадника X-ХІV вв. на территории между Верхним Сиретом и Средним Днестром (на укр. яз.).

Возний І.П., Федорук А.В. Військовий обладунок і спорядження вершника Х—ХІV ст. на території між Верхнім Сіретом і Середнім Дністром // Археологія, 2012. № 4. С. 62-73.

Скачать Воинский доспех и снаряжение всадника X-ХІV вв. на территории между Верхним Сиретом и Средним Днестром