Phoenix Criminal Lawyer
Май 17, 2018

Находки предметов вооружения импортных типов на западных землях Руси как возможный индикатор торговых контактов в Х–ХІІІ вв. (на бел. яз.)

Плавінскі М. А. Знаходкі прадметаў узбраення імпартных тыпаў у заходніх землях Русі як магчымы індыкатар гандлёвых кантактаў у Х–ХІІІ стст. // ГІСТОРЫЯ ГАНДЛЮ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ. Мн., 2016. С. 45-56.

Скачать Находки предметов вооружения импортных типов